შპს. ,, Geogian Veritas "- ი დაარსდა 2012 წელის 26 ივლისს, ქალაქ ბათუმში, მცურავი საშუალებების კლასიფიცირების და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. 


 
 

 

 

  • საზღვაო დარგი
  • ინდურსტრიული დარგი

 
 

 

 

  • რეკომენდაციები